Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 17/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 16/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 15/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonanie „Usług komunalnych w postaci utrzymania czystości na terenach miejskich oraz wywozu nieczystości z koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta na lata 2004-2005”
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 14/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie: ustalenia zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem Miasta Lubań a Gospodarstwem Pomocniczym Urzędu Miasta „Hotel Pokoje Gościnne” w Lubaniu
 15.07.2009 Zarządzenie nr 13/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie: umorzenia kwoty 5.016 zł (słownie: pięć tysięcy szesnaście złotych) obciążającą p. Bożenę Major byłego kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 12/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie: wysokości stawek miesięcznych za wydzierżawianie w drodze bezprzetargowej gruntów komunalnych pod obiekty czasowe z przeznaczeniem na cele handlowe, usługowe, garażowe, rozrywkowe, itp.
 15.07.2009 Zarządzenie nr 11/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 15.07.2009 Zarządzenie nr 10/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 15.07.2009 Zarządzenie nr 9/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 15.07.2009 Zarządzenie nr 8/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 7/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 stycznia 2004 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 6/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 5/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 4/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 3/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 stycznia 2004 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 stycznia 2004 roku W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonanie „Usług komunalnych w postaci utrzymania czystości na terenach miejskich oraz wywozu nieczystości z koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta na lata 2004-2005”
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 1/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 stycznia 2004 roku W sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1330

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia