Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 28.05.2008 Zarządzenie Nr 47/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2008 rok
 09.05.2008 Zarządzenie nr 46 /2008 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu dla Gminy Miejskiej Lubań
 24.04.2008 ZARZĄDZENIE NR 45/08 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 kwietnia 2008 rok w sprawie: ustalenia składu Komisji dokonującej I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 05 maja 2008 roku, na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu, stanowiącej działkę gruntu nr. 13, Obr. I, AM 10 z przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne szeregowe.
 25.04.2008 Zarządzenie Nr 44/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: powołania Rady Sportu.
 30.04.2008 Zarządzenie Nr 43/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17.04.2008r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Archiwalnej Urzędu Miasta Lubań.
 30.04.2008 ZARZĄDZENIE NR 42/08 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 kwietnia 2008 rok w sprawie: ustalenia składu Komisji dokonującej II przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 24 kwietnia 2008 roku, na zbycie nieruchomości gruntowych pod lokalizację garaży, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej przy ul. Osiedle Fabryczna (Obręb I, AM 10);
 15.04.2008 Zarządzenie Nr 41/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie : powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy „Podinspektor ds. obsługi interesantów” w Urzędzie Miasta Lubań.
 15.04.2008 Zarządzenie Nr 40/ 2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie : powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy „Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich” w Urzędzie Miasta Lubań
 21.04.2008 Zarządzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie: określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lubań.
 15.04.2008 Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań
 18.04.2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu pisemnego ograniczonego
 30.04.2008 Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 kwietnia 2008r.w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. z siedzibą w Lubaniu przy Mickiewicza 1a w Lubaniu
 04.04.2008 ZARZĄDZENIE NR 35/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 04.04.2008 ZARZĄDZENIE NR 34/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 16.04.2008 Zarządzenie Nr 33/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia składu komisji przejmującej nieruchomość położoną w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej 2 od Powiatu Lubańskiego
 16.04.2008 Zarządzenie Nr 32/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie prawa pierwokupu
 16.04.2008 Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 maja 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1587

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia