Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 21.09.2006 Zarządzenie Nr 189/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 05.10.2006 Zarządzenie Nr 188/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 04.09.2006 Zarządzenie nr 187/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2003
 29.08.2006 Zarządzenie Nr 186/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 listopada 2003 roku W sprawie: przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Lubań Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ulicy Słowackiego 16
 28.09.2006 Zarządzenie 185/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
 28.08.2006 Zarządzenie Nr 184/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2003 roku W sprawie ogłoszenia konkursu na kierownika Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Lubań Agencja Rozwoju Miasta w Lubaniu
 28.09.2006 Zarządzenie Nr 183/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 11.10.2006 Zarządzenie Nr 182/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 Listopada 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonanie zadania „Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg miejskich w sezonie 2003-2004 na terenie miasta Lubań”
 20.09.2006 Zarządzenie Nr 181/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych zbycia w formie bezprzetargowej
 04.10.2006 Zarządzenie Nr 180/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna
 04.09.2006 Zarządzenie Nr 179/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Wrocławskiej
 09.10.2006 Zarządzenie Nr 178/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonej przy ulicy Skalniczej w Lubaniu
 06.09.2006 Zarządzenie Nr 177/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie: miesięcznych limitów kwotowych na przeprowadzanie rozmów telefonicznych przy użyciu służbowych telefonów komórkowych
 13.09.2006 Zarządzenie Nr 176/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaniu oraz Gimnazjum Nr 2 w Lubaniu nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Mickiewicza 1
 06.10.2006 Zarządzenie Nr 175/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
 25.08.2006 Zarządzenie Nr 174/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 listopada 2003 roku W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości nie zabudowanych, wchodzących w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
 06.10.2006 Zarządzenie Nr 173 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Lubań
 08.02.2007 Zarządzenie Nr 172/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie: łączenia i podziału lokali komunalnych.
 07.09.2006 Zarządzenie Nr 171 /2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 Listopada 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonanie zadania „Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg miejskich w sezonie 2003-2004 na terenie miasta Lubań”
 06.10.2006 Zarządzenie Nr 170/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1893

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia