Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 26.09.2006 Zarządzenie Nr 84/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie: rozwiązania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Lubań
 31.08.2006 Zarządzenie Nr 83/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 maja 2003 roku W sprawie: zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań
 25.01.2007 Zarządzenie nr 82/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003
 01.09.2006 Zarządzenie Nr 81/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu , nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej
 28.09.2006 Zarządzenie Nr 80/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Wrzosowej 1
 06.10.2006 Zarządzenie Nr 79/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie: powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 7 - 8 czerwca 2003 roku
 31.08.2006 Zarządzenie Nr 78/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 maja 2003 roku W sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
 04.09.2006 Zarządzenie Nr 77/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie: ustalenia składników i wysokości ekwiwalentu za ubiór służbowy pracowników Urzędu Stanu Cywilnego
 25.01.2007 Zarządzenie nr 76/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie: umorzenia i rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 25.01.2007 Zarządzenie nr 75/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie: umorzenia i rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 29.08.2006 Zarządzenie Nr 74/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 maja 2003 roku W sprawie: wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na imprezie z okazji Festynu obchodów Dni Polskiego Czerwonego Krzyża w Lubaniu
 29.08.2006 Zarządzenie Nr 73/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 maja 2003 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 06.10.2006 Zarządzenie Nr 72/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie: wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na imprezie z okazji obchodów Dni Lubania „Lawa 2003”
 06.09.2006 Zarządzenie Nr 71/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie: ustalenia szczegółowego trybu postępowania przy sporządzaniu wykazu podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego w kwocie wyższej niż 100 zł.
 25.01.2007 Zarządzenie nr 70/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7maja 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003
 13.09.2006 Zarządzenie Nr 69/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie: ustalenia szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu i cofaniu ulg, sposobu kontroli i przestrzegania warunków udzielania ulg w podatku od nieruchomości
 28.08.2006 Zarządzenie Nr 68/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 maja 2003 roku W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych
 31.08.2006 Zarządzenie Nr 67/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 maja 2003 roku W sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Reagowania
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1305

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia