Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 11.10.2006 Zarządzenie Nr 46/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubań za 2002 rok
 23.01.2007 Zarządzenie nr 45/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie :umorzenia i rozłożenia na raty czynszu i opłat komunalnych.
 23.01.2007 Zarządzenie nr 44/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie: umorzenia i rozłożenia na raty czynszu i opłat komunalnych.
 21.01.2007 Zarządzenie nr 42/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 23.01.2007 Zarządzenie nr 43/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 26 marca 2003 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003.
 05.10.2006 Zarządzenie Nr 41/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
 08.09.2006 Zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 22.09.2006 Zarządzenie Nr 39/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 04.10.2006 Zarządzenie Nr 38/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie: ustalania stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
 10.10.2006 Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie komunalne
 21.09.2006 Zarządzenie Nr 36/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie: wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego
 23.01.2007 Zarządzenie nr 35/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 11 marca 2003 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z przeznaczeniem na polepszenie warunków już posiadanej działki.
 23.01.2007 Zarządzenie nr 34/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 23.01.2007 Zarządzenie nr 33/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 23.01.2007 Zarządzenie nr 32/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie: umorzenia oraz odpracowania zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 23.01.2007 Zarządzenie nr 31/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 22.01.2007 Zarządzenie nr 30/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7.03.2003 r. w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 09.10.2006 Zarządzenie Nr 29/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie: kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości
 13.09.2006 Zarządzenie Nr 28/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003
 21.09.2006 Zarządzenie Nr 27/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie: zasad i trybu składania informacji o zobowiązaniach Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1221

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia