Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 13.07.2009 Zarządzenie nr 26/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28.02.2003 r. w sprawie: ustalania stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
 13.07.2009 Zarządzenie nr 25/2003 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 28.02.2003 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 13.07.2009 Zarządzenie nr 24/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27.02.2005 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie komunalne
 13.07.2009 Zarządzenie Nr 23/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku sprawie: ustalenia planu umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 13.07.2009 Zarządzenie Nr 22/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie: planu kont dla budżetu Miasta oraz zakładowego planu kont jednostki oraz zasad obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera
 13.07.2009 Zarządzenie nr 21/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24.02.2003 r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 13.07.2009 Zarządzenie Nr 20/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2003 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży formie przetargu ustnego nieograniczonego
 13.07.2009 Zarządzenie Nr 19/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie: instrukcji obiegu dokumentów kontroli dokumentów księgowych
 13.07.2009 Zarządzenie Nr 18/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 lutego 2003 roku W sprawie: zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 13.07.2009 Zarządzenie nr 17/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.02.2003 r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 13.07.2009 Zarządzenie Nr 16/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
 13.07.2009 Zarządzenie nr 15/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4.02.2003 w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 13.07.2009 Zarządzenie nr 14/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04.02.2003 r. w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 13.07.2009 Zarządzenie Nr 13/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 lutego 2003 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1318

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia