Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 29.06.2016 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej na cele ogródka rekreacyjnego, położonej w Lubaniu przy ul. Józefa Bema na cz.dz. nr 62/6, AM 15, Obręb V
 22.06.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Modernizacja instalacji elektrycznej zasilającej z wewnętrzną siecią LAN i napięcia dedykowanego oraz wykonanie monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta Lubań w ramach zadania pn.:Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. 7 Dywizji 14 w Lubaniu
 21.06.2016 GGNiR.6840... Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Spacerowa - Polna
 21.06.2016 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Rzemieślnicza
 16.06.2016 GGNiR.6840... Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Główna
 09.06.2016 OŚiGP.724... Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 08.06.2016 GGNiR.6840... Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Warszawskiej 15A
 02.06.2016 ZP.7011.10... Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego (alejki) na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej 21 w Lubaniu w ramach zadania pn.: Budowa alejek na cmentarzu komunalnym
 01.06.2016 BK.3052.2.... Przetarg nieograniczony na ,,KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 5 LAT KALENDARZOWYCH, TJ. OD 12 LIPCA 2016 ROKU DO 11 LIPCA 2021 ROKU”
 24.05.2016 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem gospodarczym położonej w Lubaniu przy ul. Warszawskiej
 18.05.2016 ZP.7011.9.... Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji CO oraz montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. 7 Dywizji 14 w Lubaniu
 13.05.2016 ZP.271.2.2... Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
 13.05.2016 ZP.7011.8.... Zaproszenie do złożenia oferty na: Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II/1 w Lubaniu
 12.05.2016 ZP.7011.6.... Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji CO oraz montaż klimatyzacji w budynku Urzęu Miasta przy ul. 7 Dywizji 14 w Lubaniu
 12.05.2016 BK.3060.4.... Ogłoszenie o pisemnym postępowaniu na wybór Agenta Emisji obligacji Miasta Lubań wraz ze specyfikacją warunków postępowania
 10.05.2016 GGNiR.6840... Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Kopernika 6
 10.05.2016 ZP.271.1.2... Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Przebudowę Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II/1 w Lubaniu
 04.05.2016 GGNiR.6840... Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych - ul. Fabryczna Osiedle - Jagiellońska
 04.05.2016 GGNiR.6840... Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Lubaniu pomiędzy ulicami Fabryczna Osiedle - Jagiellońska
 29.04.2016 GGNiR.6840... Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych - ul. Fabryczna Osiedle - Jagiellońska

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 225491

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia