Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 25.03.2010 Zarządzenie Nr 22/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie prawa pierwokupu
 25.03.2010 Zarządzenie Nr 21/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 lutego 2008 roku
 25.03.2010 ZARZĄDZENIE Nr 20 /2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 luty 2008 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 25.03.2010 ZARZĄDZENIE NR 19/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność osoby prawnej.
 25.03.2010 ZARZĄDZENIE NR 18/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 25.03.2010 ZARZĄDZENIE NR 17/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 25.03.2010 ZARZĄDZENIE NR 16/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 25.03.2010 Zarządzenie nr 15/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 25.03.2010 Zarządzenie Nr 14/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 05 lutego 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 25.03.2010 ZARZĄDZENIE NR 13/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Lubańskiego bez obowiązku dokonania dopłat.
 25.03.2010 Zarządzenie Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie : uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań nr 126/2004 z dnia 20.09.2004 roku w sprawie instrukcji systemu ocen okresowych pracowników Urzędu Miasta Lubań.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1418

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia