Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 20.01.2009 UCHWAŁA NR XXX/155/2008 RADY MIASTA LUBAŃ Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2009 rok
 07.01.2009 Uchwała Nr XXX / 156/ 2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2009 roku.
 06.01.2009 Uchwała Nr XXX/157/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2009 roku.
 05.01.2009 UCHWAŁA NR XXX/158/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach w Lubaniu przy ul. Szkolnej 2.
 05.01.2009 UCHWAŁA NR XXX/159/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu.
 06.01.2009 Uchwała Nr XXX /160/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie skargi pana Lecha Horzeli na Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Lubaniu.
 05.01.2009 Uchwała Nr XXX/161/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie skargi pana Ryszarda Kozimali na Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Lubaniu.
 06.01.2009 Uchwała nr XXX/162/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: określenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miejskiej Lubań
 06.01.2009 UCHWAŁA NR XXX/163/2008 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie : ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Straży Miejskiej w Lubaniu.
 05.01.2009 UCHWAŁA Nr XXX/164/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.
 05.01.2009 Uchwała Nr XXX/165/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Miasta Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.
 05.01.2009 Uchwała Nr XXX / 166 /2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008roku w sprawie: warunków i trybu wsparcia finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Miejskiej Lubań
 05.01.2009 Uchwała Nr XXX / 167 / 2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek.
 05.01.2009 UCHWAŁA NR XXX / 168/ 2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 05.01.2009 UCHWAŁA Nr XXX / 169 / 2008 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.
 06.01.2009 Uchwała nr XXX / 170 / 2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok
 05.01.2009 Uchwała Nr XXX / 171 / 2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Lubań na lata 2009 - 2015.
 05.01.2009 Uchwała Nr XXX / 172 /2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Lubań
 05.01.2009 UCHWAŁA NR XXX/173/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zawarcia porozumienia między gminami: Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Gryfów Śląski, Gminą Bogatynia, Gminą Olszyna, Gminą Miejską Bolesławiec dotyczącego zorganizowania wspólnego dla wymienionych Gmin pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii wyznania ewangelicko-augsburskiego.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2108

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia