Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 25.03.2010 Zarządzenie Nr 11/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu
 25.03.2010 Zarządzenie Nr 10/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej II przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 17 stycznia 2008 roku, na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu przy ulicy Granicznej- działka nr 75/9, Obr. III, AM 3 o powierzchni 94 m2
 25.03.2010 Zarządzenie Nr 9/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 17 stycznia 2008 roku, na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań, stanowiącej działkę gruntu nr 68/9, Obr. III, AM 6 o powierzchni 109 m2
 25.03.2010 Zarządzenie Nr 8/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej
 25.03.2010 ZARZĄDZENIE Nr 7/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 15 stycznia 2008 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej i ul. Łużyckiej.
 25.03.2010 ZARZĄDZENIE NR 6/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
 25.03.2010 ZARZĄDZENIE Nr 5/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAN z dnia 09.01.2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Lubańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji agregatu prądotwórczego.
 25.03.2010 ZARZĄDZENIE NR 4/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej bez obowiązku dokonania dopłat.
 25.03.2010 ZARZĄDZENIE NR 3/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 04 STYCZNIA 2008 w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2008 rok
 25.03.2010 Zarządzenie Nr 2/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przejmującej nieruchomość położoną w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a od Łużyckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
 25.03.2010 Zarządzenie Nr 1/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 03 stycznia 2008 roku sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań , przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1345

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia