Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 16.05.2016 Uchwała Nr I/119/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Lubań obligacji komunalnych w kwocie 4.342.000,00 złotych
 05.05.2016 Uchwała Nr I/108/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2015 rok
 29.01.2016 Uchwała Nr I/12/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Lubań nr XVI/123/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2028 oraz nr XVI/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa na rok 2016.
 29.01.2016 Uchwała Nr I/10/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Lubań przedstawionego w uchwale Rady Miasta Lubań nr XVI/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa na rok 2016.
 15.12.2015 Uchwała Nr I/301/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubań przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
 15.12.2015 Uchwała Nr I/303/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2028, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na 2016 rok.
 15.12.2015 Uchwała Nr I/302/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań projekcie budżetu Miasta Lubań na 2016 rok.
 04.09.2015 Uchwała Nr I/195/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubań informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubań za I półrocze 2015 roku.
 27.04.2015 Uchwała Nr I/108/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2014 rok
 17.12.2014 Uchwała Nr I/349/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2015-2024, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na 2015 rok.
 17.12.2014 Uchwała Nr I/350/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań projekcie budżetu Miasta Lubań na 2015 rok.
 23.09.2014 Uchwała nr I/236/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 września 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubań informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubań za I półrocze 2014 roku.
 30.04.2014 Uchwała Nr I/107/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 22 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2013 rok
 18.02.2014 Uchwała nr I/61/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 10.02.2014r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Lubań kredytu długoterminowego w kwocie 5.140.168,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 30.12.2013 Uchwała nr I/348/2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 13.12.2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań projekcie budżetu Miasta Lubań na rok 2014
 30.12.2013 Uchwała nr I/355/2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 13.12.2013r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Lubań przestawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok
 30.12.2013 Uchwała nr I/347/2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 13.12.2013r. w sprawie opinii o projekcie WPF Miasta Lubań przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 r.
 04.11.2013 Uchwała nr I/224/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 września 2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubań informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubań za I półrocze 2013 roku.
 15.05.2013 Uchwała Nr I/99/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2012 rok
 29.01.2013 Uchwała nr I/19/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miasta Lubań Nr XXXII/234/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2013-2018 oraz w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Nr XXXII/235/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3828

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia