Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 18.08.2008 Zarządzenie Nr 75/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubaniu
 12.08.2008 Zarządzenie Nr 74/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2008 rok
 11.08.2008 Zarządzenie nr 73 /2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Lubań na 2009 rok.
 30.07.2008 Zarządzenie Nr 72/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie: prawa pierwokupu.
 30.07.2008 Zarzadzenie Nr 71/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Informatyk w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miasta Lubań
 29.07.2008 ZARZĄDZENIE NR 70/08 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań, z obowiązkiem dopłat wynikających z różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
 29.07.2008 Zarządzenie Nr 69/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
 29.07.2008 Zarządzenie Nr 68/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na OBSŁUGĘ PŁATNYCH NIESTRZEŻONYCH MIEJSC PARKINGOWYCH W STREFACH PŁATNEGO PARKOWANIA W DROGACH GMINNYCH MIASTA LUBAŃ.
 29.07.2008 Zarządzenie Nr 67/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „ORLIK2012” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL.KOPERNIKA 15 W LUBANIU.
 29.07.2008 ZARZĄDZENIE NR 66/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lipca 2008 roku . w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 18.07.2008 Zarządzenie Nr 65/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 18.07.2008 Zarządzenie Nr 64 /2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie : zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Lubań
 21.07.2008 Zarządzenie Nr 63/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań.
 18.07.2008 Zarządzenie nr 62/2008 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lubań na stanowiskach obsługi.
 16.07.2008 ZARZĄDZENIE NR 61/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie: przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Lubań Spółka z o.o. nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego.
 15.07.2008 Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07.07.2008r. w sprawie określenia sposobu rozliczania wykorzystania samochodu służbowego Urzędu Miasta Lubań SKODA FABIA nr rejestracyjny DLB 55HY.
 15.07.2008 Zarządzenie Nr 59/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 03 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej II przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 31 lipca 2008 roku, na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań położonej w Lubaniu, stanowiącej działkę gruntu nr 13, Obr. I, AM 10 z przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne szeregowe.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1547

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia