Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Grudzień (190-200)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 201/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie: zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Lubań
Data publikacji: 04.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 31.12.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 201/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Lubań

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity z 1996 Dz. U. Nr 70, poz.335 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz.168 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 134, poz.876) oraz art.33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nadanym Zarządzeniem Nr 53/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 kwietnia 2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Kwoty dopłat do świadczeń ulgowych ustala się corocznie w tabeli odpłatności uzgodnionej z Komisją Socjalną.”         

2)     § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje Komisja Socjalna”.

3)     § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.Ostateczną decyzję podejmuje kierownik zakładu pracy w uzgodnieniu z Komisją Socjalną.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia