Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Grudzień (190-200)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 193/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2003
Data publikacji: 09.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 05.12.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 193/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 5 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2003

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2, art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 111 ust. 2 pkt 2, art. 124 ust. 1 pkt 2 litera „a”, art. 128 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w § 201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami o kwotę 11 278 zł.

2.      Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 11.278 zł.

 

§ 2

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 29 744 854 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 29 132 969 zł

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań.doc
  Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań.doc
(29 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia