Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Grudzień (190-200)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 192/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urząd Miasta Lubań
Data publikacji: 22.09.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 05.12.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 192/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 5 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urząd Miasta Lubań

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), oraz art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać spisu z natury następujących składników majątkowych i niemajątkowych:

Środków trwałych w/g stanu na dzień 31.12.2003 roku

Pozostałych środków trwałych - ewidencja ilościowa zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną według stanu na dzień 30.11.2003.

Inwestycji rozpoczętych poprzez protokolarne uzgodnienie kosztów na dzień 31.12.2003 roku dokona komisja w składzie:

     Ewa Rybak - Wydział Finansowy

     Grażyna Szafranowska -Wydział Techniczno-Inwestycyjny

     Piotr Browarczyk - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Inwentaryzacji gruntów rolnych poprzez protokolarne uzasadnienie ilości i wartości na dzień 31.12.2003 roku dokona komisja w składzie :

     Ewa Rybak -Wydział Finansowy

     Leszek Makowski - Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa

Druków ścisłego zarachowania:

-         opłaty targowej,

-         opłaty poza targowej,

-         świadectwa pochodzenia zwierząt,

-         arkuszy spisu z natury,

-         zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową ( licencja)

-         zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

-         zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

-         czeków gotówkowych.

 

§ 2

 

Ustalam termin rozpoczęcia spisu z natury w okresie od 8 grudnia 2003 do 15 stycznia 2004 roku.

 

 

§ 3

 

Do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych powołuję zespół spisowy w składzie:

Janusz Włosek- przewodniczący

Beata Stołecka - członek

Teresa Ogonowska - członek

 

Do przeprowadzenia spisu z natury pozostałych środków trwałych powołuję zespół spisowy w składzie:

Teresa Podkowińska - przewodnicząca

Krzysztof Kusiek - członek

Czesław Rutana - członek

  

Do przeprowadzenia spisu z natury druków ścisłego zarachowania powołuję zespół spisowy w składzie:

Aleksandra Dietrich – przewodnicząca

Anna Frąc- członek

Stefania Głogowska – członek

 

§ 4

 

Zobowiązuję Grażynę Bokłak i Bogumiłę Tomaszewską do przeprowadzenia weryfikacji sald na rachunkach bankowych, kredytowych, sald należności, należności spornych, rozrachunków z pracownikami, oraz tytułów publiczno prawnych, (na które rozciągnięto ustawy podatkowe) w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2004 roku.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2003 roku

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia