Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Lipiec (117-130)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 126/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 lipca 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Data publikacji: 16.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 21.07.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 126/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 21 lipca 2003 roku

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

1.      Rynek 16 m 5 (Obręb III, AM 3, działka nr 23 o pow. ogólnej 229 m2)

2.      Mostowa 6 m 26 (Obręb IV, AM 5, działka nr 11/51 o pow. ogólnej 5.508 m2)

3.      Słowackiego 15B m 2 (Obręb I, AM 14, działka nr 58/10 o pow. ogólnej 200 m2)

4.      Słowackiego 15A m 8 (Obręb I, AM 14, działka nr 58/11 o pow. ogólnej 201 m2)

5.      Leśna 37 m 2 (Obręb V, AM 16, działka nr 87 o pow. ogólnej 206 m2)

6.      Starolubańska 30A m 1 (Obręb II, AM 20, działka nr 60 o pow. ogólnej 166 m2)

7.      Słowackiego 4 m 5 (Obręb I, AM 14, działka nr 68 o pow. ogólnej 320 m2)

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia