Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Lipiec (117-130)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 125/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie: ustalenia stawki za dzierżawienie gruntów komunalnych na cele rolnicze.
Data publikacji: 23.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 15.07.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 125/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 15 lipca 2003 roku

 

w sprawie: ustalenia stawki za dzierżawienie gruntów komunalnych na cele rolnicze.

 

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst. jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 159i z późn. zmianami), § 3 ust. 5 Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się stawki za dzierżawienie gruntów komunalnych na cele rolnicze w następujących kwotach;

a)     grunt wykorzystywany na działki ogrodowe o powierzchni do0.10 ha – po 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za 1 m2 rocznie

b)     w przypadku dzierżawienia gruntów na cele rolne

o powierzchni powyżej 0.10 ha stosuje się stawkę według ceny kwintala żyta za 1 ha, jak do celów podatkowych.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

 

 

 

Burmistrz  Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
08.08.2011 Edycja dokumentu (Barbara Kończyk)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia