Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Lipiec (117-130)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 122/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 lipca 2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
Data publikacji: 31.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 09.07.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 122/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 9 lipca 2003

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ­(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z późn. zm.), art.35, art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz.543 z późn. zm.),Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Lubań ,niezbędną dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej działki ,która nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

ul. Esperantystów, Obręb II, AM 16, działka Nr 33/1 o powierzchni 8 m2.

 

§2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia