Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Lipiec (117-130)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 121/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 lipca 2003 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Data publikacji: 31.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 04.07.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 121/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 4 lipca 2003

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach

 

  1      Wrocławska 10 m 10 (Obręb III, AM 3, działka m 58 o pow. ogólnej 252 m2)

  2      Wrocławska 10 m 11 (Obręb III, AM 3, działka m 58 o pow. ogólnej 252 m2)

  3      Wrocławska 10 m 16 (Obręb III, AM 3, działka m 58 o pow. ogólnej 252 m2)

  4       Wrocławska 7 m 8 (Obręb III, AM 3, działka m 8 o pow. ogólnej 173 m2)

  5      Torowa 10 m 7 (Obręb III, AM 9, działka m 11/3 o pow. ogólnej 1.075 m2)

  6      Esperantystów la m 16 (Obręb II, AM 17, działka m 39/10 pow. ogólnej 2.799 m2)

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia