Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Lipiec (117-130)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 120/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
Data publikacji: 31.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 02.07.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 120/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 2 lipca 2003 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 9 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu nadanego Uchwałą Nr VI/78/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu w brzmieniu określonym w załączniku do za­rządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu zatwierdzony Uchwałą Nr 62/2001 Zarządu Miasta Lubań z dnia 13 czerwca 2001 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia