Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Czerwiec (85-116)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 116/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań oraz określenia procedury przygotowywania materiałów do Biuletynu.
Data publikacji: 31.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 30.06.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 116/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 czerwca 2003 roku

 

w sprawie: powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań oraz określenia procedury przygotowywania materiałów do Biuletynu.

 

            Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 poz.619) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję zespół redakcyjny w składzie:

  1            Ryszard Skowron - Administrator

  2            Urszula Marzec - Redaktor Naczelny

oraz redaktorów

  3            Elżbieta Sindrewicz

  4            Anna Krawiec

  5            Beata Serwin

  6            Bogumiła Tomaszewska

  7            Małgorzata Chojnacka

  8            Janusz Włosek

  9            Ignacy Kidoń

10          Franciszek Miękoś

11          Tomasz Bemacki

12           Leszek Mańkowski

 

§ 2

 

  1          Wydziały posiadające dostęp do sieci komputerowej wprowadzają do Biuletynu dane z zakresu swojego działania bezpośrednio do programu, treść dokumentu zatwierdza wskazany wyżej redaktor danego wydziału.

  2          Wydziały nie posiadające dostępu do sieci dostarczają materiały w formie elektronicznej do Redaktora Naczelnego. Treść dostarczonego dokumentu po wprowadzeniu do systemu zatwierdza redaktor wydziału.

 

                               

§3

 

Przy redakcji materiałów do BlP każdy z redaktorów ma obowiązek posługiwania się identyfikatorem i hasłem nadanym mu przez administratora systemu.

 

§4

 

Ostateczna decyzja o wysłaniu materiału na stronę podmiotową BlP należy do Redaktora Naczelnego.

 

§ 5

 

W przypadku wystąpienia zmian w odniesieniu do danych zawartych na stronie podmiotowej BlP aktualizacja danych winna nastąpić w ciągu 3 dni.

Każdy redaktor odpowiada za aktualizację danych z zakresu działania wydziału, który reprezentuje.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia