Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Czerwiec (85-116)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 113/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu Rynek Ratusz.
Data publikacji: 31.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 30.06.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 113/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 czerwca 2003 roku

 

w sprawie:            zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu Rynek Ratusz.

 

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002, które składa się z:

  1            Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002 roku zamykającego się sumą bilansową 34.367,89 zł.

  2            Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2002 do 31.12.2002 roku (sporządzonego w wariancie porównawczym) wykazującym zysk netto w wysokości 6.185,01 zł.

  3            Informacji dodatkowej do bilansu.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia