Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Czerwiec (85-116)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 109/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie: odmowy umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.
Data publikacji: 31.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 27.06.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 109/2003

Burmistrza Miasta Lubań

Z dnia 27 czerwca 2003 roku

 

w sprawie: odmowy umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIJ89/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§1

 

            Wniosek Pani Baran Marii zam. ………………………… w sprawie umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych w kwocie 1.056,51 zł rozpatrzyłem negatywnie.

            Swoje stanowisko uzasadniam faktem, że stan materialny Pani czyni Panią i Pani rodzinę niezdolną do utrzymywania posiadanego tak dużego lokalu.

W tym stanie rzeczy koniecznym staje się dokonanie zamiany lokalu na mniejszy, a po dokonaniu tej czynności rozważę możliwość umorzenia czynszu / bez opłat komunalnych / "za stary lokal".

            Pogłębianie zaległości spowoduje wszczęcie postępowania o eksmisję.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia