Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Czerwiec (85-116)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 106/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Data publikacji: 29.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 18.06.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 106/2003

Burmistrza Miasta Lubań

Z dnia 18 czerwca 2003 roku

 

w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543, z późn. zm.), § 28 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań (tekst jednolity, według stanu na dzień 27 lutego 2001 r., z późno zm.)

Zarządzam:

 

§ 1

 

            Odstąpić od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu dokonania przed upływem 10 lat zamiany lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul.:

Plac 3-go Maja 4A m 9 na działkę zabudowaną wchodzącą w skład nieruchomości położonej przy ul. Leśnej 34

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ig czerwca 2003 roku.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia