Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Czerwiec (85-116)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 105/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie :odmowy umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.
Data publikacji: 29.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 18.06.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 105/2003

Burmistrza Miasta Lubań

Z dnia 18 czerwca 2003 roku

 

w sprawie :odmowy umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIl89/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Wniosek Pani Robaczyńskiej Wioletty zam. ………………………………….. w sprawie umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych w kwocie 1.237,47 zł rozpatrzyłem negatywnie.

            Swoje stanowisko uzasadniam faktem, że pomimo otrzymywania dodatku mieszkaniowego w wysokości w pełni pokrywającej koszty utrzymania lokalu powstały zaległości. Na tej podstawie należy wnioskować, że sytuacja materialna Pani gospodarstwa domowego czyni niezdolną do utrzymywania posiadanego bardzo dużego lokalu.

            Co więcej w sytuacji kiedy zwiększył się Pani metraż powierzchni użytkowej lokalu na jedną osobę brak będzie podstaw prawnych do przyznania dodatku mieszkaniowego. W tym stanie rzeczy koniecznym staje się dokonanie zamiany lokalu na mniejszy, a po dokonaniu tej czynności rozważę możliwość umorzenia czynszu / bez opłat komunalnych / "za stary lokal". Pogłębianie zaległości spowoduje wszczęcie postępowania o eksmisję.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                       

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia