Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Czerwiec (85-116)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 102/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 czerwca 2003 r. W sprawie: informacji pisemnej wykonania i przestrzegania zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań.
Data publikacji: 28.08.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 06.06.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 102/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 6 czerwca 2003 r.

 

 

W sprawie: informacji pisemnej wykonania i przestrzegania zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), § 8 Uchwały Nr V/71/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Pisemna informacja z wykonania uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań przedstawiona przez te jednostki powinna zawierać w szczególności:

1)     nazwę jednostki organizacyjnej,

2)     datę sporządzenia informacji,

3)     okres objęty informacją,

4)     imię i nazwisko dłużnika oraz tytuł umorzenia,

5)     kwota umorzenia,

6)     przyczyny umorzenia - jakie warunki spełnił,

7)     wnioski,

8)     podpis kierownika jednostki organizacyjnej.

 

§ 2.

 

Burmistrz Miasta Lubań zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych do przedkładania informacji pisemnej do 20 każdego pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Lubań

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia