Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Czerwiec (85-116)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 98/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 czerwca 2003 r. W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej garażem, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy położonej przy ul. Dąbrowskiego nr 7- 8 w Lubaniu
Data publikacji: 29.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 04.06.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 98/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 04 czerwca 2003 r.

 

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej garażem, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy położonej przy ul. Dąbrowskiego nr 7- 8 w Lubaniu

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 ro­ku, poz.1591 z póżn. zmianami) art.37 ust.2, pkt. i, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz.545 z póżn. zmianami), Uchwały Nr VI/84/98 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemcy działkę wraz z wybudowanym na niej garażem, w formie bezprzetargowej, położoną w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego,  wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami,

 Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia