Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Kwiecień (47-66)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 66a/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego
Data publikacji: 29.08.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 30.04.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 66a/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

 

w sprawie: ustalenia dnia wolnego

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 138 § 1 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Ustala się dzień 2 maja 2003 dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lubań i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań, za wyjątkiem jednostek, w których przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

2.     Dzień 2 maja 2003 roku nie należy odpracowywać.

        

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno Prawnego Urzędu Miasta Lubań oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie 2 maja 2003 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia