Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Kwiecień (47-66)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 66/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań.
Data publikacji: 26.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 30.04.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 66/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań.

 

            Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t. j.Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lubań, stanowiący załącznik m 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lubań, uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 lutego 1993 roku Uchwała Nr XLII/255/93 zmieniony uchwałami:

a)   Nr XLIX/274/93 z dnia 23 marca 1993 roku,

b)   Nr XIII83/95 z dnia 21 marca 1995 roku,

c)   Nr XXIV 1169196 z dnia 23 stycznia 1996 roku,

d)   Nr L VI/425/98 z dnia 26 maja 1998 roku,

e)   Nr XII/94/99 z dnia 28 września 1999 roku,

f)     Nr XXIX/246/200 1 z dnia 27 lutego 2001 roku,

g)   Nr XXXIII/285/2001 z dnia 19 czerwca 2001 roku,

h)   Nr XLIX/395/2002 z dnia 24 września 2002 roku.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2003 roku .

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia