Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Kwiecień (47-66)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 65/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu
Data publikacji: 10.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 29.04.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 65/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 kwietnia 2003 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 

 

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 48/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 kwietnia 2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu w następującym składzie:

  1. Konrad Rowiński – przewodniczący
  2. Grażyna Chromy
  3. Gerard Kempiński
  4. Małgorzata Koroblowska
  5. Maria Skórniak
  6. Arkadiusz Słowiński
  7. Elżbieta Sindrewicz- sekretarz

 

§ 2

 

Komisja konkursowa rozpocznie prace w dniu 30 kwietnia 2003 o godz. 10:00 w sali Nr 11 Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie Nr 59/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 kwietnia 2003 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia