Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Kwiecień (47-66)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 63/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu za lokal użytkowy.
Data publikacji: 25.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 30.04.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 63/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu za lokal użytkowy.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIl89199 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządzam co następuje :

 

§1

 

Wniosek Pana Artura Bednarskiego zam. ……………….. w sprawie umorzenia zaległego czynszu za lokal użytkowy położony w Lubaniu przy ul. Słowackiego 22 w kwocie 3.978,83 zł + odsetki 1.099,60 zł łącznie 5.078,43 zł rozpatrzyłem następująco:

-        Kwotę 2.425,60 zł - stanowiącą 1/3 zaległości za czynsz oraz odsetki umorzyłem w całości

-        Kwotę 2.652,43 zł - stanowiącą pozostałą zaległość rozłożyłem na 26 miesięcznych rat.

 

Wobec powyższego proszę, o niezwłoczne zgłoszenie się w ARK Nr 2 w Lubaniu w celu spisania stosownego porozumienia.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia