Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Kwiecień (47-66)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 56/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003
Data publikacji: 25.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 14.04.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 56/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 14 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 art.54 ust.2 pkt 2 ,art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 109 ust.2 pkt l i 2 litera "b", art.ll1 ust.2 pkt l ,art.ll6 ust.1 i 4, art. 124 ust.1 pkt 2,6 i 10 art. 128 ust l pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz.148 ) i § 13 pkt 1 Uchwały nr XVL/354/2001 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na rok 2002.Burmistrz Miasta Lubań zarządza ,co następuje:

 

§ 1

 

1        Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka Społeczna w rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 203 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 34.000 zł.

 

§2

 

1        Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka Społeczna w rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 34.000 zł.

2        Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta o kwotę 38.205 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych o kwotę 1.105 zł.

§ 4530 podatek od towarów i usług o kwotę 12.000 zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 100 zł

3        Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 33.000 zł (Dni Lubania ).

4        Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą o kwotę 3.900 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.700 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 2.200 zł

5        Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.600 zł.

6        Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.600 zł

7        Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 Rezerwy (rezerwa ogólna) o kwotę 76.105 zł

8        Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

 

§3

 

Dochody budżetu miasta Lubania na rok 2002 wynoszą  28.366.269 zł.

Wydatki budżetu miasta Lubania na rok 2002 wynoszą    27.754.384 zł.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia