Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Kwiecień (47-66)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 53/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 kwietnia 2003 roku W sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Lubaniu
Data publikacji: 09.08.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 04.04.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 53/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 4 kwietnia 2003 roku

 

 

W sprawie:

wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 4 marca 1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity z 1996 Dz. U. Nr 70, poz. 336 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz.186 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 134, poz. 876) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się w życie Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno Prawnego.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 3a/97 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 26 marca 1997 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Lubaniu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia