Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Kwiecień (47-66)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 48/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 kwietnia 2003 roku W sprawie: ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu
Data publikacji: 28.09.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 01.04.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 48/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 1 kwietnia 2003 roku

 

 

W sprawie: ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 7 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ogłasza się konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 kwietnia 2003. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie podane zostanie do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu i publikację w lokalnej prasie i telewizji oraz giełdzie pracy „Gazety Wrocławskiej”.

 

§ 2

 

Przyjmuje się regulamin postępowania konkursowego o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia