Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne - Przetargi /  Ogłoszenia
Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na ,,KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 5 LAT KALENDARZOWYCH, TJ. OD 12 LIPCA 2016 ROKU DO 11 LIPCA 2021 ROKU”
Data publikacji: 01.06.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 31.05.2016
Symbol dokumentu: BK.3052.2.2016
Typ dokumentu: Ogłoszenie

 

1. Sprawozdania Gminy Miejskiej Lubań za I kwartał 2016 roku

2. Sprawozdania Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2015 roku

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubań za 2015 rok

4. Uchwała Nr I/108/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2015 rok

5. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XVI/124/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2015 roku

6. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2028

7. Uchwała Nr I/10/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Lubań przedstawionego w uchwale Rady Miasta Lubań nr XVI/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa na rok 2016

8. Uchwała Nr I/12/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Lubań nr XVI/123/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2028 oraz nr XVI/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa na rok 2016

9. ZARZĄDZENIE NR 108/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

10. ZARZĄDZENIE NR 131/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej ZARZĄDZENIEM NR 108/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 maja 2016 r.

  

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu 63267-2016.pdf
  Ogłoszenie o zamówieniu 63267-2016.pdf
(90.58 KB)

SIWZ Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Miejskiej Lubań.pdf
  SIWZ Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Miejskiej Lubań.pdf
(185.45 KB)

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
(416.92 KB)

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w
podatkach.pdf
  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w
podatkach.pdf
(1.27 MB)

Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.pdf
  Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.pdf
(331.23 KB)

Opinia Banku BGŻ BNP Paribas.pdf
  Opinia Banku BGŻ BNP Paribas.pdf
(332.46 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Anna Kleszczyńska
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
29.06.2016 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia