Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Pomoc publiczna
Tytuł dokumentu: Procedura postępowania przy weryfikacji wniosków o umorzenie podatku, rozłożenie podatku na raty lub przesunięcia terminu płatności podatku
Data publikacji: 19.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 12/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 28 stycznia 2009 roku

 

 w sprawie: procedury postępowania przy weryfikacji wniosków o umorzenie podatku, rozłożenie podatku na raty lub przesunięcia terminu płatności podatku.

 

 

Na podstawie art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz.U. nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami)  ustalam, co następuje:

 

§ 1

 

1.       W celu dokonania oceny faktycznej i prawnej wniosku o umorzenie podatku, rozłożenie płatności podatku na raty (zapłaty zaległych) lub przesunięcie terminu jego płatności przez podatnika będącego osobą prawną lub osobą nie posiadającą osobowości prawnej należy do wniosku przedstawić następujące dokumenty lub zaświadczenia :

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego właściwego do siedziby podatnika,

- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z ZUS,

- bilans za ostatni okres sprawozdawczy,

- sprawozdanie F-01 za ostatni okres sprawozdawczy,

- sprawozdanie rachunek wyników za ostatni okres sprawozdawczy,

- dokumenty potwierdzające przedstawione we wniosku argumenty przemawiające zdaniem podatnika za przychyleniem się do wniosku,

- zaświadczenie o pomocy udzielonej mu w okresie trzech kolejnych latach poprzedzających dzień złożenia wniosku,

- podanie klasy rodzaju prowadzonej działalności PKD lub EKD oraz oświadczenie wielkości przedsiębiorstwa  (mały, średni, duży)

- określenie celu udzielonej pomocy,

- aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sądowego

 

2.       W celu dokonania oceny faktycznej i prawnej wniosku o umorzenie podatku, rozłożenia na raty zaległości podatkowej lub przesunięcia terminu płatności zaległego podatku przez podatnika będącą osobą fizyczną należy przedstawić z wnioskiem następujące dokumenty lub zaświadczenia:

- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków z Urzędu Skarbowego właściwego do siedziby podatnika,

- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS,

- zeznanie podatkowe PIT za ostatni okres sprawozdawczy, potwierdzony przez Urząd Skarbowy (ostatni rok)

- określenie celu udzielone pomocy,

- dokumenty potwierdzające przedstawione we wniosku argumenty, przemawiające zdaniem podatnika za przychyleniem się do wniosku,

- zaświadczenie o pomocy udzielonej mu w okresie trzech kolejnych latach poprzedzających dzień złożenia wniosku, dotyczy to wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

- podanie klasy rodzaju prowadzonej działalności PKD lub EKD oraz oświadczenie wielkości przedsiębiorstwa (mały, średni, duży),

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 roku.

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński


Załączniki

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc
de minimis
  Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_
de_minimis[1].doc
(276 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Magdalena Markuszewska
Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Markuszewska

 Rejestr zmian dokumentu
13.01.2011 Dodano załącznik "Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu sie o pomoc de minimis"

(Magdalena Markuszewska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia