Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Kwiecień (31-47)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 maja 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
Data publikacji: 16.04.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 01.04.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 31/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 1 kwietnia 2008 roku

 

W sprawie

zmiany Zarządzenia Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2007roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 173, poz. 1218 z 2007 roku) oraz § 38 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków wprowadza się następujące zmiany:

"W § 1:

a) w ust. 5 pkt 3 Załącznik Nr 22 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia".

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem witryn internetowych (http://www.luban.pl, http://bip.luban.pl).

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Załączniki

Załącznik_Nr_1_do_Zarządzenia_Nr_31-2008.pdf
  Załącznik_Nr_1_do_Zarządzenia_Nr_31-2008.pdf
(63.61 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Ryszard Skowron

Rejestr zmian dokumentu
16.04.2008 Utworzenie dokumentu. (Ryszard Skowron)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia