Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / Obwieszczenia w sprawach gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska /  2012 rok
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz sieci wodociągowej w Lubaniu, dzielnica Uniegoszcz, Etap II
Data publikacji: 29.02.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 29.02.2012
Symbol dokumentu: OśiGP.6220.2.2012
Typ dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Lubań, 29 luty 2012 r.

 

Nr OŚGP.6220.2.2012

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79. ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm/    z a w i a d a m i a   się, że  na wniosek: Lubańskiego Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań, w imieniu którego działa Pracownia Projektowa „ATA” – Mirosław Soczyński, ul. Cmentarna 1, 59-800 Lubań, w dniu 27 lutego 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz sieci wodociągowej w Lubaniu, dzielnica Uniegoszcz, Etap II na terenie działek: nr 3, 5 AM 9 Obr. III, nr 1/2, 30, 41/4, 43/1, 65, 68 AM 3 Obr. IV, nr 1, 2/2, 3, 4/3, 5/3, 5/4, 6, 9, 10/3, 11/2, 11/49, 11/52, 11/54, 31, 38, 39/2 AM 5 Obr. IV, nr 12, 18/7, 23/3, 37, 42, 33 AM 6 Obr. IV, nr 1, 6/3, 18, 21, 33/6, 33/7, 35/1, 43, 62 AM 7 Obr. IV przy ul. Głównej

 

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym, wykazie danych o dokumentach - www.sios.pl, prowadzony przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.

 

Z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Lubań – Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Mickiewicza 6, pok. 9 oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski, zgodnie z art. 34 ww. ustawy, dotyczące oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. do 21 marca 2012 r.

 

Informujemy również, iż tutejszy organ 29 lutego 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie uzgodnienia dla ww. przedsięwzięcia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań tj. http://bip.um-luban.dolnyslask.pl, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń urzędu oraz w miejscu inwestycji.


   

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

 Rejestr zmian dokumentu
24.02.2015 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia