Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Informacja o mieniu komunalnym
Tytuł dokumentu: Informacja o mieniu komunalnym – 2006 rok
Data publikacji: 22.12.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 14.03.2007
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Informacja o mieniu komunalnym – 2006 rok

 

Sprawy ogólne.

 

Miasto Lubań podzielone jest na pięć obrębów ewidencyjnych. Dla poszczególnych obrębów  założona jest ewidencja gruntów, którą prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.

 

Inwentaryzacja nieruchomości komunalnych.

 

Mienie komunalne stanowią grunty nie zabudowane i będące pod zabudową w/g stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku o ogólnej powierzchni 418,0 ha, w tym 325 ha jest w zasobie gruntów komunalnych

 

Na mienie komunalne nabyto w 2006 roku na wniosek, z mocy prawa oraz na zasadzie umów cywilno – prawnych nieruchomości:

 

 1. W zamian za zadłużenia podatkowe od PKP SA z/s w Warszawie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej  budynkiem byłego przedszkola, położonej przy ul. Jeleniogórskiej 11 oznaczonej  jako działka Nr 6, Obręb IV, AM 12 o pow. 3.912 m2
 2. Z mocy prawa nieodpłatnie, nieruchomość nie zabudowaną oznaczoną jako działka Nr 34, Obręb I, AM 16 o pow. 1.063 m2 przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego miasta na tereny zieleni cmentarnej.
 3. Z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomości nie zabudowane przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zieleni i upraw rolnych, oznaczone geodezyjnie jako:

-       działka Nr 16/3, Obręb IV, AM 5 o pow. 4.075 m2

-       działka Nr 47, Obręb IV, AM 3 o pow. 1.303 m2

4.     Udział wynoszący 40% w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a (siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej).

 1. W zamian za zadłużenia podatkowe od „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Lubaniu własność nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu . ul. Podwale oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 7/1, Obręb III, AM 4 o pow. 696 m2, zwanej „Dom Solny”.

 

W 2006 roku rozdysponowano nieruchomości poprzez:

 

 1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją trafo o pow. 291 m2 na rzecz Koncernu Energia Pro.
 2. Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej przy ul. Włókienniczej przeznaczonej na tereny komunikacji samochodowej i parkingi o pow. 382 m2
 3. Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż 8 działek na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości  o łącznej pow. 2.831 m2.

-       działka Nr  58/7,  Obr V, AM 6 o pow. 290 m2 położona  w Lubaniu przy ul. Moniuszki

-       działka Nr  58/8,  Obr. V,  AM 6  o pow. 231 m2 położona  w Lubaniu przy ul. Moniuszki

-       działka Nr  58/9,  Obr V, AM 6 o pow. 184 m2 położona  w Lubaniu przy ul. Moniuszki

-       działka Nr  34/17,  Obr III, AM 4 o pow. 42 m2 położona  w Lubaniu przy  Pl. 3-go Maja

-       działka Nr  54/6,  Obr III, AM 6 o pow. 111 m2 położona  w Lubaniu przy Pl. Szarych Szeregów

-       działka Nr  42,  Obr III, AM 8 o pow. 420 m2 położona  w Lubaniu przy ul. Torowej

-       działka Nr 1/6, Obr. IV, AM 8 o pow. 1.487 m2 położona  w Lubaniu przy ul. Izerskiej.

-       działka Nr 28/13, Obr. III, AM 6 o pow. 66 m2 położona  w Lubaniu przy ul. Tkackiej

 

 1. Sprzedaż udziału w wysokości 77,2% w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w   Lubaniu przy ul. Bankowej 9b (dawna siedziba PKO BP i Gospodarczego Banku Południowo - Zachodniego).
 2. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej  przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczonej jako działka 27/1, Obręb II, AM 18 o pow. 81 m2 z przeznaczeniem na usługi komercyjne.
 3. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym (była wytwórnia wód gazowanych) położonej w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego 29 (Obręb V, AM 5, działka Nr 115/4 o pow. 1.163 m2).
 1. Sprzedaż 65 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie na rzecz najemców.
 2. Sprzedaż 2 lokali wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne z udziałem w gruncie.

 

 

Sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa

Zagospodarowanie mienia komunalnego obrazuje tabela

 

 

Lp.

Przedmiot sprzedaży lub oddania  w użytkowanie wieczyste w szt.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1

lokale  mieszkalne

83

36

76

97

44

65

2

lokale użytkowe

-

2

5

3

1

4

3

budynek mieszkalno– użytkowy

-

-

-

-

-

-

4

budynki użytkowe

1

3

1

1

-

1

5

budynki mieszkalne

2

-

-

1

2

-

6

dosprzedaż pomieszczeń

2

1

-

-

-

-

działki budowlane

7

mieszkalne jednorodzinne

-

-

3

-

1

-

8

mieszkalne wielorodzinne

-

-

-

-

-

-

9

mieszkalno – usługowe

1

3

1

6

1

-

10

mieszkalno usługowo handlowe

4

-

-

-

-

-

11

handlowo – usługowe

5

6

-

-

-

-

12

usługowe

-

-

-

-

1

2

13

usługowo – rekreacyjne

-

-

-

-

-

-

14

zabudowa przemysłowa usługowa, składowa

-

-

-

-

-

-

15

poprawa warunków już posiadanych działek

11

39

8

2

9

8

16

uwłaszczanie działek zabud. garażami ze środków własnych

3

1

-

-

-

-

17

sprzedaż działek zabud. garażami bez przetargu

-

10

4

3

1

-

18

sprzedaż działek zabud, garażami w przetargu

-

-

-

-

-

-

19

działki pod budowę garaży w przetargu

11

1

12

1

-

-

20

działki inne

-

-

-

-

-

2

 

 

Ponadto:

1.     Kontynuowano dzierżawę 23 działek położonych w różnych częściach miasta z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności handlowej, handlowo - usługowej z lokalizacją czasową.

2.     Kontynuowano dzierżawę dla 18 dzierżawców gruntów o powierzchni ok. 40 ha, które są uprawiane   rolniczo oraz gruntów użytkowanych jako ogrody przydomowe.

3.     Oddano w użyczenie z dniem 01 kwietnia 2006 roku na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu nieruchomość zabudowaną położoną w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

4.     Oddano w użyczenie na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 1 nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Mickiewicza 1b i 1c na cele związane z  prowadzeniem działalności oświatowej.

5.     Oddano w użyczenie na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 3 nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Różanej 1 na cele związane z  prowadzeniem działalności oświatowej.

6.     Oddano w użyczenie na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 5 nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Mieszka II 1 na cele związane z  prowadzeniem działalności oświatowej.

7.     Oddano w użyczenie na rzecz Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu:

-       nieruchomości zabudowane i nie zabudowane położone w Lubaniu, Rynek Sukiennice.

-       nieruchomości zabudowane położone w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 30.

8.     Wydzierżawiono w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość nie zabudowaną przeznaczoną na prowadzenie działalności usługowej położoną w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej.

 

 

Podział klasyfikacyjny gruntów komunalnych na grupy, podgrupy i rodzaje – stan na dzień 31 grudnia 2006 roku

 

grupa

podgrupa

Rodzaj

Powierzchnia w ha

Wartość               w zł

0 Grunty

418

45.270.000,-zł

 

01 Użytki rolne

101

5.565.000,-zł

 

 

010 Grunty orne

75

4.500.000,-zł

 

 

011 Sady

3

30.000,-zł

 

 

012 Łąki trwałe

14

630.000,-zł

 

 

013 Pastwiska trwałe

9

405.000,-zł

 

02 Grunty leśne

6

120.000,-zł

 

 

020 Lasy

6

120.000,-zł

 

 

021 Grunty zadrzewione i zakrzewione

0

0

 

03 Grunty zabudowane i zurbanizowane

237

37.860.000,-zł

 

 

030 Tereny mieszkalnictwa

72

14.400.000,-zł

 

 

031 Tereny przemysłowe

4

1.000.000,-zł

 

 

032 Tereny zabudowane

21

4.200.000,-zł

 

 

033 Zurbanizowane tereny nie zabudowane

27

5.400.000,-zł

 

 

034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

58

11.600.000,-zł

 

 

035 Użytki kopalne

2

200.000,-zł

 

 

036 Tereny komunikacyjne

53

1.060.000,-zł

 

04 Użytki ekologiczne

0

0

 

 

040 Użytki ekologiczne

0

0

 

05 Tereny różne

61

1.525.000,-zł

 

 

050 Tereny różne

61

1.525.000,-zł

 

06 Nieużytki

6

60.000,-zł

 

 

060 Nieużytki

6

60.000,-zł

 

07 Wody

7

140.000,-zł

 

 

070 Wody

7

140.000,-zł

 

Lubań, dnia 28 lutego 2007 roku

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
22.12.2008 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia