Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / VI kadencja ( 2010 - 2014 ) / 2010 rok /  grudzień ( 1-17 )
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 17/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Lubań oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań.
Data publikacji: 31.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 31.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2010

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 31 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Lubań oraz

 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240), zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, wprowadzonymi Komunikatem Nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U. MF Nr 5, poz. 24) jako standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam, „Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Lubań oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań”, jako dokument który określa cel, zakres, uprawnienia i odpowiedzialność audytu wewnętrznego w jednostce, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia oraz wzory dokumentów audytu, stanowiące załączniki nr 1 - 13 do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się osobie upoważnionej do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

 

§ 3

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych, samodzielne stanowiska Urzędu Miasta Lubań oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań do zapoznania się

z Księgą Procedur Audytu Wewnętrznego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011roku.


Załączniki

Załącznik 1
  procedury audytu Urząd Miasta Lubań-w2.pdf
(610.08 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Krystyna Bajdor
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
31.12.2010 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia