Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / VI kadencja ( 2010 - 2014 ) / 2010 rok /  grudzień ( 1-17 )
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 11/ 2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań
Data publikacji: 18.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 30.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr  11/ 2010

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 grudnia 2010 roku

 

w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( T.J. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz § 10 ust.1 Uchwały Nr V/69/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28.01.2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

1.       Powołuję Zespół Opiniodawczy do spraw przydziału mieszkań w składzie:

1)      Jaworski Krzysztof – Przewodniczący zespołu

2)      Wawrzyniak Jerzy – członek

3)      Kosakowski Stanisław – członek

4)      Kraska Teresa – członek

5)      Piekarski Ryszard – członek

6)      Hałakuć Jan – członek

7)      Dobrzyńska Jolanta – członek

2.       Powołanie następuje na okres kadencji Rady Miasta Lubań w latach 2010-2014. Zespół działa do czasu powołania składu osobowego Zespołu w następnej kadencji Rady Miasta Lubań.

 

§ 2

 

Zadania Zespołu Opiniodawczego określa Uchwała Nr V/69/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28.01.2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

                                                                       § 3

 

1.       Wynagrodzenie za każdy udział w posiedzeniu Zespołu Opiniodawczego do spraw przydziału mieszkań wynosić będzie:

1)      15 % kwoty najniższego wynagrodzenia miesięcznego – dla przewodniczącego zespołu;

2)      10 % kwoty najniższego wynagrodzenia miesięcznego – dla członka zespołu.

2.       Wynagrodzenie to stanowi również zapłatę za wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań Zespołu Opiniodawczego pomiędzy jego posiedzeniami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Lubań.

 

                                                                       § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Słowiński

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
18.01.2011 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia