Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / VI kadencja ( 2010 - 2014 ) / 2010 rok /  grudzień ( 1-17 )
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 6 /2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Lubań w 2011r”.
Data publikacji: 30.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 20.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 6 /2010

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 20.12.2010r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Lubań w 2011r”.

 

 

 

Działając na podstawie art.19 Ustawy Prawo zamówień publicznych (TJ z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję  do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na zrealizowanie: „dostaw materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Lubań w 2010r.” w następującym składzie:

 

1.      Piotr Browarczyk– Przewodniczący Komisji

2.      Anna Krawiec  – Sekretarz Komisji

3.      Maria Chorosza – członek Komisji

 

§ 2

 

Upoważniam Komisję do działania i podejmowania czynności w toku prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem określającym organizację i tryb pracy nadanym  niniejszym Zarządzeniem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

                                                          

           

§ 3

 

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem.

 

§ 4

 

Upoważniam Przewodniczącego Komisji do określenia obowiązków i rozdziału zadań pomiędzy jej członków.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Słowiński

 

 


Załączniki

Załącznik nr 1
  Załącznik nr 1.doc
(53.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
30.12.2010 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia