Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / VI kadencja ( 2010 - 2014 ) / 2010 rok /  grudzień ( 1-17 )
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 3/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 16 GRUDNIA 2008 RW sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu komputerowego użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA dla potrzeb Biura Dowodów Osobistych . .
Data publikacji: 21.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 16.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2010

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

Z DNIA 16 GRUDNIA 2008 R.

 

 

W sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu komputerowego użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA dla potrzeb Biura Dowodów Osobistych .

 

Działając na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami), § 38 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta oraz  § 3 ust 1 pkt 6 umowy użyczenia nr 1869/SOO/0210011/07 z dnia 07.12.2007 r. zawartej pomiędzy Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA a Miastem Lubań  zarządzam co następuje :

 

 

§ 1

 

Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

1.     Beata Soczyńska – Przewodnicząca,

2.     Urszula Marzec – Członek,

3.     Artur Nachrebecki – Członek,

 

§ 2

 

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie spisu z natury sprzętu komputerowego użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA dla potrzeb Biura Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Lubań  w terminie do dnia 20.12.2010 r. oraz przesłanie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii arkuszy spisowych do siedziby Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji  Inwentaryzacyjnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Słowiński

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Urszula Marzec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
21.12.2010 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia