Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Programy, strategie i opracowania
Tytuł dokumentu: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lubań
Data publikacji: 14.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 30.10.2007
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr XIV / 69 /2007

Rady Miasta Lubań

z dnia 30 października 2007 roku

 

w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lubań.

 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142,  poz.1591 z późn. zm.),  art.19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. nr 89 poz.625 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lubań w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

Tracą moc uchwały:

Nr XXII/186/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie założeń do planu energetycznego dla Gminy Miejskiej Lubań, Nr VI/85/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/186/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie założeń do planu energetycznego dla Gminy Miejskiej Lubań.

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

 


Załączniki

Projekt załóżeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lubań.pdf
  Projekt_załóżeń_do_planu_zaopatrzenia_w_ciepło,_energię_el
ektryczną_i_paliwa_gazowe_dla_miasta_Lubań.pdf
(2.67 MB)

strona_tytułowa.pdf
  Projekt_załóżeń_do_planu_zaopatrzenia_w_ciepło,_energię_el
ektryczną_i_paliwa_gazowe_dla_miasta_Lubań_-_strona_tytułowa.
pdf
(35.33 KB)

załącznik_nr_1.pdf
  Projekt_załóżeń_do_planu_zaopatrzenia_w_ciepło,_energię_el
ektryczną_i_paliwa_gazowe_dla_miasta_Lubań_-_załącznik_nr_1.
pdf
(418.28 KB)

załącznik_nr_2.pdf
  Projekt_załóżeń_do_planu_zaopatrzenia_w_ciepło,_energię_el
ektryczną_i_paliwa_gazowe_dla_miasta_Lubań_-_załącznik_nr_2.
pdf
(2.84 MB)

załącznik_nr_3.pdf
  Projekt_załóżeń_do_planu_zaopatrzenia_w_ciepło,_energię_el
ektryczną_i_paliwa_gazowe_dla_miasta_Lubań_-_załącznik_nr_3.
pdf
(2.84 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
14.09.2010 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia