Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Przyjmowanie i załatwianie spraw /  Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Tytuł dokumentu: Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej
Data publikacji: 27.10.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 09.06.2006
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej

 

 

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed duchownym (w formie wyznaniowej)  zwracają się do dowolnego  Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Przed wydaniem zaświadczenia, osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi, obowiązane są przedstawić i złożyć kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego następujące dokumenty:

-      odpis skrócony aktu urodzenia

-      odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osoby rozwiedzionej)

-      odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (w przypadku wdowca/wdowy)

-      pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

-      oświadczenia o wyborze nazwisk małżonków i dzieci

 

Zaświadczenie jest ważne 6 miesiący.

 

Termin załatwienia sprawy niezwłocznie, w zależności od natężenia pracy w USC i terminu zawarcia małżeństwa przed duchownym (najczęściej na następny dzień po złożeniu dokumentów)

 

Opłaty skarbowe

 

-      sporządzenie aktu małżeństwa – 84zł

 

Zaświadczenie, o którym mowa wyżej duchowny przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa przed upływem 5 dni od daty zawarcia małżeństwa. Nie zachowanie tego terminu powoduje odmowę sporządzenia aktu małżeństwa przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na skutek, czego zawarte małżeństwo nie będzie wywoływało skutków cywilnych.

 

Informację przygotowała

Beata Serwin

   

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Beata Serwin
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
01.02.2016 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia