Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Kwiecień (31-47)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 44/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: powołania Rady Sportu.
Data publikacji: 25.04.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 17.04.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Zarządzenie Nr  44/2008

Burmistrza  Miasta Lubań

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: powołania Rady Sportu.

           

 

        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 a ust. 1 i art. 18 c ustawy z dnia  18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§  1

 

W zarządzeniu Nr 120/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: powołania Rady Sportu w §  1 ust. 1 w pkt. d w miejsce „Dorota Getler” wpisuje się „Janusz Harapin”.

 

§  2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

 

§  3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Elżbieta Sindrewicz
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
25.04.2008 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia