Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Kwiecień (31-47)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 kwietnia 2008r.w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. z siedzibą w Lubaniu przy Mickiewicza 1a w Lubaniu
Data publikacji: 30.04.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 09.04.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 36/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 9 kwietnia 2008r.

 

 

w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz  Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. z siedzibą w Lubaniu przy  Mickiewicza 1a w Lubaniu

 

 

           Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami),  oraz  Uchwały nr  XIX/102/2008 z dnia  26 marca  2008 roku Rady Miasta Lubań w sprawie : zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 roku zarządzam , co następuje:

 

§ 1

 

1.       Przekazuje się na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. przy ul. Mickiewicza 1A w Lubaniu wkłady pieniężne  w wysokości 366.000 zł   (słownie : trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych ) jako zwiększenie kapitału zakładowego na: Inwestycje celową – budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na  Osiedlu Fabryczna – Jana Pawła II i terenów pod inwestycje przemysłowe ;

2.       Gmina Miejska Lubań obejmuje wszystkie nowoutworzone udziały pokryte wniesionym wkładem pieniężnym .

3.       Obejmowane udziały będą pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 366.000 zł  (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i podwyższą kapitał zakładowy spółki.

 

§ 2

                                                  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
30.04.2008 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia