Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2006 /  Październik (115-122)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 118/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 października 2006 w sprawie: umorzenia wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań
Data publikacji: 22.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.10.2006
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 118/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 02 października 2006

 

 

w sprawie: umorzenia wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 4 uchwały Rady Miasta Lubań nr XLVIII/363/2006 z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

            Umorzyć zobowiązanie Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Lubań „Hotel Pokoje Gościnne”, 59-800 Lubań, ul. Mickiewicza 6, wobec Gminy Miejskiej Lubań na dzień 02.10.2006 w wysokości 1 108,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiem zł 00/100), wynikające  z odsetek od nieterminowych wpłat za faktury VAT nr 61/05/00038, 265/05/00038, 360/05/00038, 145/06/00038 dotyczące opłat za dostawę mediów.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stanowi podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych w roku 2006.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 118.doc
  Uzasadnienie do Zarządzenia nr 118.doc
(25.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia