Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2006 /  Październik (115-122)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 116/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 października 2006 roku W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę pomp osadu i zestawu hydroforowego oraz czujników poziomu osadów wraz z montażem w ramach usuwania skutków powodzi z 2006 roku – wymiana zalanych urządzeń Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiejskiej 1a w Lubaniu”
Data publikacji: 22.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.10.2006
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 116/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 2 października 2006 roku

 

 

W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę pomp osadu i zestawu hydroforowego oraz czujników poziomu osadów wraz z montażem w ramach usuwania skutków powodzi z 2006 roku – wymiana zalanych urządzeń Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiejskiej 1a w Lubaniu”

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 38 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Na podstawie art. 19 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z 2004 roku z późniejszymi zmianami) powołuje się komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym składzie:

1.       Przewodniczący Komisji - Ignacy Kidoń

2.       Członek Komisji - Janusz Głuszek

3.       Sekretarz Komisji - Grażyna Szafranowska

 

§ 2

 

1.       Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem Pracy, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

2.       Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania, a zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą.

3.       Kierownik Zamawiającego zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.

4.       Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii biegłych w koniecznych przypadkach.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Wiesławowi Wydrze.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2006 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki

Regulamin Komisji Przetargowej.pdf
  Regulamin Komisji Przetargowej.pdf
(58.39 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia