Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Wrzesień (120-128)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 128/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2004 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 7/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu.
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.09.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 128/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 września 2004 roku

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 7/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu.

 

Na podstawie art.41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. () wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z późń. zm.) Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

            W zarządzeniu nr 7/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu § 1 otrzymuje brzmienie:

 

Powołuje się Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu
 w składzie:

1. Danuta Suchodolska                         - Przewodnicząca Komisji

2. Mariola Wiśniewska                          - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3. Maria Zembrzuska                            - Sekretarz

4. Wiesława Falkiewicz

5. Małgorzata Grzesiak

6. Piotr Pregiel

7. Lucyna Węgrzyn

8. Stanisław Miszczuk

9. Henryk Sławiński

10. Zbigniew Paluch

11. Sylwester Wojtas

12. Irena Krynicka

13. Beata Bodziona

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia